صنعت طلا

On May 6th, 2011, posted in: Uncategorized by Comments Off

ایران مصرف کننده سومه طلا در جهان است، رئیس هیئت اتحادیه طلا و جواهر کوروش گوهربین گفت، قیمت طلا در کشور بالاتر از نرخ بین المللی است.
“همانطور که در هر قانونی، طلایه فرآوری نشده و جواهرات را به چهار درصد نرخ تعرفه واردات برخوردار شوند.این باعث می شود میزان هزینه های تولید طلا بالاتر است. ”
کسانی که در طلا و جواهر بخش درگیر برای سه سال گذشته از دولت خواسته است آنها را به یکی از دو معافیتاز تعرفه و یا اعانه را سرعت پایین داشته باشد ، او روزانه در ایران پنجشنبه گفت.
پیشنهاد شده است مورد مطالعه توسط کمیسیون های مجلس اقتصاد اما تا کنون هیچ تصمیمی شده است در این رابطه گرفته شده است و «ما شاهد قیمت طلا بالا در صفحه اصلی ‘.
گوهربین پیشنهادی دولت اعطای معافیت تعرفه مواد خام از محصولاتی است که دارای پتانسیل بودن صادرو ببینید که چگونه این آیتم ها می توانید راه خود را به را
بازار جهانی موفقیت اضافه شد.
بیش از 3،000 کارخانه های کوچک و بزرگ در ساخت طلا و جواهرات در کشور و محصولات آنها بهفارسی عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر نقش دارند. تعداد کمی از ساخت ایران طلا و زیور آلاتگرانبها نیز به اروپا صادر می شود. اگر چه ایران سرشار از ذخایر طلا، تولید داخلی قادر به پاسخگویی به تقاضای شده توسط تولید کننده.
“تا همین چند سال پیش، ایران تامین بخشی از بازار ترکیه. اما کشور همسایه در حال حاضر متوقف واردات از نظر پشتیبانی ارائه شده توسط دولت ترکیه به صنعت طلا است. ”
گوهربین  خواست دولت ایران برای کمک به تولید کنندگان طلا به جلوگیری از تلفات بیشتر است.
دولت، گفت : باید تعرفه های تحمیل شده بر ماشین آلات مورد استفاده در صنعت طلا و حذف گسترش وام هاینرم افزاری به واردکنندگان. این صنعت می خواهد به جای پا امن در بازارهای بین المللی و منطقه ای و تحققهدف نمی تواند بدون حمایت دولت، متخصص و نتیجه گرفت. ”
توسط صادق دهقان

This post is also available in: English